Maerten Boekhouding & Fiscaliteit Maerten Boekhouding & Fiscaliteit
U bent nu hier: Home - Adviesverlening

Adviesverlening

 • Begeleiding van startende zelfstandigen en vrije beroepen
    • keuze tussen eenmanszaak of een vennootschapsvorm
    • zelfstandige in hoofd- of bijberoep
    • vereiste vergunningen en diploma’s
    • verplichte verzekeringen

 

 • Begeleiding bij oprichting, wijziging en ontbinding van vennootschappen, in samenwerking
  met een accountant, bedrijfsrevisor en/of notaris

 

 • Begeleiding bij wettelijke en formele verplichtingen zoals
    •  inschrijving/wijziging van gegevens bij Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
    •  inschrijving/begeleiding bij sociale verzekeringsfondsen
    •  inschrijving/begeleiding bij sociale secretariaten
    •  publicatie in het Belgisch Staatsblad e.d.

 

 • Opstellen financieel plan bij oprichting van uw vennootschap

 

 • Begeleiding bij opstellen van diverse overeenkomsten
    • huurovereenkomst
    • leningsovereenkomst
    • samenwerkingscontracten e.d.

 

 

 

Adviesverlening